UCZYMY JAK WYKORZYSTAĆ
KREATYWNOŚĆ I SŁUCHAĆ LUDZI
SHOPA Team

SHOPA Edu to działalność na dwóch polach:

SZKOLENIA

Oferujemy dedykowane warsztaty dla przedsiębiorstw i instytucji, podczas których doświadczeni trenerzy pokażą jak myśleć i działać niestandardowo, żeby osiągać sukcesy.

Zobacz więcej

DYDAKTYKA

Uczelniom oferujemy realizację kompletnych procesów dydaktycznych z dziedziny design thinking i pokrewnych, od stworzenia sylabusów, przez dostarczenie zajęć i materiałów, do zaliczenia przedmiotów. Zobacz więcej

Przekazujemy unikalną wiedzę, nabytą w takich miejscach jak
Hasso Plattner Institute of Design at Stanford, Aalto Design Factory
czy DT Lab for Design Thinkers w Tromso, Norwegia

SHOPA Szkolenia

Uczymy jak wykorzystać myślenie projektowe, niezależnie od branży.

Oferujemy pakiety 2 lub 4-dniowe
a także szkolenia dopasowane
indywidualnie do potrzeb klientów.

Naszą ofertę kierujemy do przedsiębiorstw, instytucji, jednostek samorządowych oraz rządowych, chcących inaczej spojrzeć na swoje codzienne wyzwania i spróbować rozwiązać je w nietypowy sposób, uzyskując dzięki temu niespotykane efekty. Każdy z naszych pakietów szkoleniowych, oprócz samego szkolenia, zawiera również wsparcie trenera po zakończeniu szkolenia oraz możliwość dalszej współpracy poprzez m.in. dedykowane konsultacje.

SHOPA Dydaktyka

Innowacyjność w procesie edukacji. Wprowadzamy design thinking w programy kształcenia na studiach wyższych.

Nasze działania w obszarze dydaktyki akcelerują stworzenie innowacyjnego środowiska akademickiego, które bazuje na narzędziach metodyki Design Thinking. Realizując projekty dla firm włączamy studentów do zespołu. Realizując dydaktyczny projekt DiamonDT, pracujemy nad:

  • przygotowanie studentów do efektywnego funkcjonowania w pracy i życiu codziennym,
  • wyposażenie studentów w przekrojową wiedzę, umiejętności i doświadczenie,
  • wypracowanie nowej ścieżki edukacji, która bazuje na metodologii Design Thinking, nauczaniu opartym na praktyce i rozwiązywaniu realnych problemów, gdzie proces nauczania jest konsekwencją „działania“ i rozwiązywania przez studentów faktycznych problemów przedsiębiorstw.

Uczymy jak wykorzystywać
metodykę design thinking

Chcesz zorganizować szkolenie DT dla swojego zespołu? Napisz do nas:

SHOPA Design Thinking Workspace

+48 603 959 328

info@shopa.eu