SHOPA prowadziła dla nas, proces projektowy w metodyce design thinking. Prowadzony projekt był – z mojej perspektywy praktyka – wzorowo zaprojektowanym i przeprowadzonym procesem. Ze strony SHOPA otrzymaliśmy profesjonalne wsparcie przed, w trakcie i po projekcie.