#PRODUKT

warsztaty produktowe

Warsztat produktowy pomoże Tobie i Twojemu zespołowi w zaprojektowaniu idealnego produktu. Idealnego, czyli dopasowanego do potrzeb użytkownika, który przyniesie Ci realny zysk. Podczas warsztatu pracujemy w zespołach, a skutkiem kilkudniowej pracy jest opracowanie korzystnego rozwiązania i zniwelowanie ryzyka błędów produkcyjnych.

Co zyskujesz?

 • minimalizowanie ryzyka błędu projektowego i produkcyjnego
 • kompleksowe zbadanie potrzeb użytkownika
 • produkt “skrojony na miarę”
 • zadowolonego klienta twoich produktów
 • doświadczenie pozostawione w firmie, jak wypracowywać “innowacyjne” produkty

Jesteś zainteresowany opracowaniem produktu?

działania badawczo-rozwojowe

Działania badawczo-rozwojowe to szansa na identyfikowanie potencjału twojego biznesu i znalezienie szansy rozwoju. Obejmują one rozwój istniejących produktów, usług, czy procesów, a także tworzenie zupełnie nowej jakości. Pomożemy także opracować systemy prototypowe i projekty pilotażowe.

Co zyskujesz?

 • poznanie i zmapowanie potencjału biznesowego firmy
 • pomoc we wdrożeniu usług, produktów i procesów
 • doświadczenie pozostawione w firmie, jak wypracowywać “innowacyjne” produkty
 • rozwój istniejących usług, procesów, produktów

projektowanie i wdrażanie produktów oraz usług - skoncentrowane na człowieku i użytkowniku

Zespół SHOPA dzięki wieloletniemu, interdyscyplinarnemu doświadczeniu, doskonale wie jak przeprowadzić proces projektowania od momentu powstania idei produktu, do dnia kiedy stanie on fizycznie na półce sklepowej. Specjalizujemy się w projektowaniu produktów humanocentrycznych i użytkownikocentrycznych, uwzględniając trendy projektowe. Na swoim koncie mamy kilkanaście zrealizowanych projektów produktów i usług.

Co zyskujesz?

 • projekt odpowiadający na Twoje potrzeby
 • produkt dopasowany do potrzeb użytkownika, uwzględniający tendencje rynku
 • zadowolonego klienta
 • doświadczenie pozostawione w firmie, jak wypracowywać “innowacyjne” produkty
 • Design Research – analiza mające na celu poznanie potencjału projektowego w wielu obszarach
 • UX Research – analiza mające na celu poznanie potencjału projektowego z szczególnym  nastawieniem na obszaru użyteczności produktu lub usługi

Design Research

Analiza Design Research ma na celu poznanie potencjału projektowego Twojej firmy w wielu obszarach. Prowadzona jest po to, aby zwiększyć pozytywne doświadczenia użytkowników Twoich usług czy produktów. Design Research pomoże Ci osiągnąć konsensus w zespole projektowym.

Co zyskujesz?

 • dogłębną analizę Twoich działań
 • podniesienie poziomu satysfakcji klienta
 • doświadczenie pozostawione w firmie, jak wypracowywać “innowacyjne” produkty
 • pomoc we wdrożeniu usług, produktów i procesów

UX Research

UX Research pomoże Ci poznać potencjał projektowy ze szczególnym nastawieniem na obszar użyteczności produktu lub usług. Dzięki kompleksowej analizie lepiej poznasz swoich użytkowników, jak i ulepszysz ich doświadczenia z korzystania z Twoich produktów.

Co zyskujesz?

 • dogłębną analizę działań Twojej firmy
 • podniesienie poziomu satysfakcji klienta
 • doświadczenie pozostawione w firmie, jak wypracowywać “innowacyjne” produkty
 • pomoc we wdrożeniu usług, produktów i procesów

diagnoza potrzeb z wykorzystaniem badań ilościowych i jakościowych

Poznanie potrzeb użytkownika, a także rynku, jest kluczowe w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Wiedza o rynku, konkurencji, nawykach i oczekiwaniach użytkownika, zbadana z wykorzystaniem badań ilościowych i jakościowych, może znacząco wpłynąć na poprawę sytuacji Twojej firmy.

Co zyskujesz?

 • spektrum wiedzy o rynku
 • analizę danych
 • poznanie potrzeb i oczekiwań użytkownika
 • możliwość zbudowania przewagi konkurencyjnej
 • doświadczenie pozostawione w firmie, jak wypracowywać “innowacyjne” produkty

Tworzenie wewnętrznych laboratoriów innowacji - SHOPALabs

Tworzymy i uruchamiamy przestrzeń (przestrzeń fizyczna, procesy, zasady pracy, mentoring,) w firmie, w której realizowane są projekty innowacyjne z wykorzystaniem metodyki design thinking, czy service design. Projekty te mogą być realizowane poprzez “outsourcing” specjalistów i zespołu z SHOPA.

Co zyskujesz?

 • idealną przestrzeń do pracy
 • przestrzeń “skrojoną” według Twoich potrzeb
 • przewagę konkurencyjną
 • podniesienie poziomu innowacyjności firmy