Zespół SHOPA przeprowadził wysokiej jakości warsztaty mające na celu zwiększenie kreatywności uczestników a przede wszystkim zapoznanie uczestników w sposób teoretyczny i praktyczny z procesem tworzenia produktów i usług w oparciu o metodykę design thinking.